Otevřený dopis ministru MPO p.Kocourkovi


Ministerstvo průmyslu a obchodu

k rukám p.ministra Kocourka

Na Františku 32
110 15 Praha 1V Rynolticích dne 13.ledna 2011STÍŽNOST NA ZPŮSOB ZVEŘEJNĚNÍ ČERPACÍCH STANIC PRODÁVAJÍCÍCH „NEKVALITNÍ“ POHONNÉ HMOTYPane ministře,
tímto se ohrazujeme proti Vašemu způsobu zveřejnění čerpacích stanic, které v roce 2010 nevyhověly požadavkům ČSN!

Jsme společnost, pro kterou je kvalita pohonných hmot a služeb základní prioritou podnikání, o čemž svědčí i získání „Pečeti kvality“ (2006). Držitelem tohoto certifikátu jsme doposud.

Hrubě nás uráží a zároveň obchodně poškozuje, že naše čerpací stanice v Olomouci, které vinou nedbalosti řidiče nevyšel u motorové nafty bod vzplanutí o 2°C (tj. stupeň nebezpečnosti pro motor je nulový) je uvedena bez jakéhokoliv odborného komentáře pod čerpacími stanicemi, jejichž prohřešek byl daleko závažnější a mnohdy hraničil až s trestným činem! Běžný zákazník (laik), který není seznámen se stupněm nebezpečnosti daného prohřešku tak naší společnost strká do stejného pytle s podvodníky toho největšího kalibru, o čemž jsme se mohli přesvědčit v několika málo hodinách od zveřejnění vaší „polozprávy“!

Důrazně žádáme, aby v případě dalšího zveřejňování bylo jasně deklarováno nejen to, čeho se prohřešek týká, ale také doplněno např. symbolem nebezpečnosti pro chod motoru a jeho případné poškození!

V opačném případě budeme zvažovat další právní kroky, kterými budeme bojovat za očištění dobrého jména společnosti, které jste Vaším neprofesionálním krokem ( a byl jste na to odborníky upozorňován) způsobil a hodláte způsobovat i nadále.

Nejsme v žádném případě proti zveřejňování těchto seznamů, ale jde nám o to, aby zákazník věděl, co si pod případným prohřeškem má představit!

Tento seznam však budí dojem, že hříšníky jsou pouze malé „noname“ ČS a tankováním u nadnárodních sítí by se zákazníkovi nemělo nic stát! Z údajů ČOI vyplývá, že v roce 2010 nevyhovělo 148 vzorků. Zveřejněno však bylo pouze 49! U ostatních prý probíhá správní řízení, které se prý může táhnout i několik let! My jsme takový „luxus“ ze strany ČOI nedostali! Ihned po seznámení s inspekčním protokolem jsme obdrželi platební příkaz, proti kterému nebylo odvolání. U někoho to tedy jde a u někoho ne?!!

Zároveň se domnívám, že největší škody nejsou páchány na poli kvality pohonných hmot, ale spíše na poli daňovém, kdy neúčinnou kontrolou a nulovým legislativním rámcem se v ČR prodávají miliony tun nezdaněných pohonných hmot! V tomto směru nás zaráží již několikaletá neochota nebo neschopnost v této oblasti podniknout rázné kroky, které by těmto podvodům učinily přítrž!Za společnost KM-PRONA,a.s.ing. Robert Vítek
provozní ředitel
KM-PRONA,a.s.
tel.: +420 485 246 705
mobil: +420 606 630 823
e-mail: vitek@km-prona.cz
www.km-prona.cz

Akceptujeme DFC, UTA a DKV karty

Na všech čerpacích stanicích akceptujeme DFC, UTA a DKV karty.