Distribuce PHM

Nákup pohonných hmot je zajišťován ze skladů ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., ČEPRO, a.s., popřípadě od jiných velkoobchodních subjektů mimo území ČR. Námi dodávané zboží odpovídá evropským normám s náležitým certifikátem jakosti.

Zboží je přepravováno vozidly vybavenými dle evropské dohody o přepravě pohonných látek (ADR). Všechny cisterny jsou vícekomorové se zajištěním zpětného jímání par a vybaveny měřícím zařízením (tankmetr), včetně tiskárny plnících lístků. To nám umožňuje zavážet čerpací stanice s podzemními i nadzemními nádržemi všemi požadovanými produkty se stoprocentním zachováním množství a jakosti zboží.

Akceptujeme DFC, UTA a DKV karty

Na všech čerpacích stanicích akceptujeme DFC, UTA a DKV karty.