Profil společnosti

KM - PRONA Trading, s.r.o., byla založena 1. 1. 2024 transformací společnosti KM - PRONA, a.s. Hlavním předmětem činnosti je distribuce pohonných hmot a provozování sítě čerpacích stanic.

Distribuce pohonných hmot

Nákup pohonných hmot je zajišťován ze skladů ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., ČEPRO, a.s., popřípadě od jiných velkoobchodních subjektů mimo území ČR. Námi dodávané zboží odpovídá evropským normám s náležitým certifikátem jakosti.

Zboží je přepravováno vozidly vybavenými dle evropské dohody o přepravě pohonných látek (ADR). Všechny cisterny jsou vícekomorové se zajištěním zpětného jímání par a vybaveny měřícím zařízením (tankmetr), včetně tiskárny plnících lístků. To nám umožňuje zavážet čerpací stanice s podzemními i nadzemními nádržemi všemi požadovanými produkty se stoprocentním zachováním množství a jakosti zboží.

Výpis z obchodního rejstříku.

Akceptujeme DFC, UTA a DKV karty

Na všech čerpacích stanicích akceptujeme DFC, UTA a DKV karty.